BTC City

Smart klient

BTC City má bohatú a dynamickú históriu, ktorá sa začala v roku 1954 a vyvíjala sa niekoľko desaťročí. V posledných 30 rokoch spoločnosť nasmerovala svoj rozvoj k obchodnej a podnikateľskej koncepcii. Dnes je BTC City uznávaným nákupným centrom v Slovinsku a jedným z najväčších nákupných, zábavných a obchodných centier v Európe (https://www.btc-city.com/en/ljubljana/shop). Podobné, ale menšie centrá sa nachádzajú aj v Novom Meste a Murskej Sobote.

Smart dôvod

Napriek svojmu zameraniu na inovácie BTC City v roku 2023 stále využívalo systém darčekových poukážok. Cieľom spoločnosti však bolo tento systém zrekonštruovať s cieľom zlepšiť zákaznícku skúsenosť, lepšie využiť potenciál digitálnych riešení a zvýšiť prevádzkovú efektívnosť. Digitalizácia karty bola jedným z cieľov spoločnosti na rok 2023.

Okrem známych vlastností tradičných poukážok, ako sú vopred stanovené sumy a použiteľnosť len v jednej predajni, si existujúci systém vyžadoval manuálne sledovanie poukážok pomocou nástrojov ako Excel. To viedlo k administratívnej záťaži a potenciálnym účtovným chybám, ktoré spôsobovali oneskorenie finančných transakcií alebo vyžadovali značné množstvo ďalšej manuálnej práce, čo znamenalo viac času alebo viac zamestnancov.

So zavedením darčekových kariet sa zaviedol aj online predaj elektronických darčekových kariet, tzv. Použiteľnosť týchto kariet sa rozširuje aj na smartfóny, a to buď prostredníctvom zobrazenia čiarového kódu, alebo pomocou peňaženiek Google a iOS, kde je možné kartu uložiť.

Smart riešenie

Všestranné využitie poukážky: SmartGifty umožnilo používať poukážky vo všetkých predajniach v rámci BTC City bez ohľadu na ich výšku, čím sa zvýšila flexibilita pre zákazníkov. Popri integrácii s poskytovateľom rôznych platobných metód Lab4Pay sa na uplatnenie využívajú terminály v mieste predaja (POS) alebo prepojenie API priamo s pokladňou obchodníka.

Automatizovaný systém pre efektivitu: Platforma SmartGifty bola integrovaná s internými procesnými nástrojmi, ktoré automatizujú procesy sledovania a účtovania. Táto integrácia pomohla znížiť manuálnu prácu a riziko chýb. Výrazne zjednodušila účtovný proces, čím sa stal presnejším a časovo efektívnejším.

Výsledky a vplyv: SmartGifty zohrala kľúčovú úlohu pri modernizácii a automatizácii celého nákupného procesu a ponúkla zákazníkom moderný a vysoko uznávaný produkt. Okrem toho spoločnosť BTC City optimalizovala svoj systém riadenia v reálnom čase, ktorý poskytuje nepretržitý dohľad a množstvo dátových správ, ktoré pomáhajú pri budúcom plánovaní.

Smart výsledok

Riešenie SmartGifty zmenilo systém poukážok spoločnosti BTC City na flexibilnejší, efektívnejší a finančne výhodnejší model. Tento prechod nielenže zlepšil zážitok z nakupovania pre zákazníkov, ale zefektívnil aj obchodné procesy pre obchodníkov, čím sa účinne preukázali výhody systému SmartGifty oproti tradičným systémom poukážok.