Maloobchodné trendy a čo možno očakávať v budúcnosti

V maloobchode sa nanovo definoval nielen spôsob nákupu a predaja, ale aj veľké výhody, ktoré v súčasnosti majú nezávislí maloobchodníci. Nižšie sme pre vás pripravili niekoľko trendov, ktoré sú alebo budú dôležité pre budúci úspech vašej spoločnosti.

Predaj online je nevyhnutný

Spotrebitelia vyžadujú online nakupovanie a maloobchodníci ho musia poskytovať. V súčasnosti spotrebitelia uskutočňujú 37 % svojich mesačných maloobchodných nákupov online a mnohé spoločnosti sú pripravené týmto požiadavkám vyhovieť. Okrem toho, že si nezávislé obchody zachovajú svoju miestnu prítomnosť, môžu sa predajom online spojiť so zákazníkmi na miestnej úrovni a rozšíriť svoj dosah. 

Prechod na internet vám môže pomôcť k úspechu, pretože mnohí maloobchodníci prerábajú svoje obchodné modely, aby našli nové zdroje príjmov. Internetový predaj v súčasnosti predstavuje 51 % všetkých príjmov maloobchodníkov predávajúcich online.

Prechod na prvý nový kanál tiež zdôrazňuje hodnotu využívania digitálnych nástrojov, ktoré pomáhajú podnikom pokračovať v inováciách.

Omnichannel

Napriek širokému rozšíreniu elektronického obchodu a hodnote multikanálovej stratégie sa 32 % podnikov domnieva, že nie sú schopné predávať veci prostredníctvom nových online alebo sociálnych kanálov, pretože nepoznajú ich alternatívy. Poskytovanie konzistentných nákupných skúseností v rámci digitálnych a offline kanálov predstavuje problém pre 29 % respondentov. 

Aj keď maloobchodníci digitalizujú svoje prevádzky, nie je to záležitosť “všetko alebo nič”, čo zdôrazňuje potrebu vzdelávania v oblasti multikanálových predajných riešení. “Spotrebitelia jednoznačne oceňujú a využívajú flexibilné multikanálové skúsenosti, ako je nákup online a vyzdvihnutie alebo vrátenie tovaru v predajni,” hovorí Roshan Jhunja, GM spoločnosti Square for Retail. Nákupné zvyklosti sa menia a obchody môžu profitovať z integrovaného riešenia, ktoré spája rôzne kanály a zároveň optimalizuje operácie v prednej a zadnej časti predajne.

Automatizovaná technológia

V roku 2022 sa takmer tretina maloobchodníkov obáva o svoju schopnosť prilákať a udržať si zamestnancov. Aby sa vysporiadali s rastúcou zložitosťou, ktorú prináša nedostatok pracovnej sily, dve tretiny maloobchodníkov využívajú alebo plánujú využívať automatizáciu na zníženie času, ktorý ich zamestnanci strávia praktickou prácou.

Tri najdôležitejšie oblasti, v ktorých podľa maloobchodníkov pomôže automatizovaná technológia nahradiť nedostatok pracovnej sily, sú zefektívnenie operácií, ako je sledovanie objednávok, udržiavanie vernostných programov a komunikácia so zákazníkmi. Aby maloobchodníci uspokojili meniace sa potreby náborového prostredia, mali by uvažovať o investíciách do automatizovaných technológií alebo o zlepšení tých, ktoré už majú. Na záver môžeme konštatovať, že všetko sa digitalizuje. “Ak nie ste na internete, neexistujete”, ale spoločnosti stále musia vytvárať dobrú zákaznícku skúsenosť. Čo je podľa vás najväčším trendom v maloobchode?