Smluvní podmínky

Značku SmartGifty
vlastní společnost Smart Octopus Solutions Ltd.
71-75 Shelton Street
London, Greater London
United Kingdom, WC2H 9J
Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia
Smart Octopus Solutions Ltd. (dále v tomto dokumentu SOS) je vlastníkem webové stránky www.smartgifty.com

II. Souhlas

Návštěvou nebo použitím webové stránky www.smartgifty.com vyjadřujete souhlas s provozem webové stránky (to platí také pro všechny části této webové stránky, včetně jejího rozvržení, individuálního designu a kódových prvků, stejně jako pro textové informace, zvuky, grafiku, animované prvky nebo jakýkoliv jiný obsah).

III. Přijatelné použití

Tuto webovou stránku smíte používat pouze pro účely, ke kterým byla vytvořena a ke kterým ji nabízíme, a k žádnému jinému účelu. Tuto webovou stránku jste povinni používat odpovědným způsobem s ohledem na to, jaké důsledky může mít vaše používání této webové stránky na jiné uživatele této webové stránky a společnost SOS. Mezi příklady přijatelného použití patří prohlížení různých stránek nebo kontaktování vlastníka stránky. Mezi příklady nepřijatelného použití patří instalování malwaru či virů nebo používání stránky k pokusu o rozšíření spamů nebo jiného nežádoucího obsahu.

IV. Uživatelská práva a duševní vlastnická práva

Všechna práva k této webové stránce a obsahu na této webové stránce (textové informace, grafika, zvukové soubory, animace, videa a jejich odvozené produkty na webové stránce SmartGifty) podléhají ochraně podle autorského práva a ochraně duševního vlastnictví a nesmí se kopírovat nebo používat bez předchozího písemného souhlasu vlastníka (SOS).
Přístup k nim získáváte výlučně pro své osobní použití, nikoliv ke komerčnímu použití. S výjimkou tohoto schváleného použití, použití podle zákonů platných ve vaší lokalitě a rozsahu, v jakém to připouští takové zákony, nesmíte v žádné podobě ani žádnými prostředky:
• upravovat, kopírovat, ukládat, distribuovat, přenášet, tisknout, zobrazovat, prezentovat, zveřejňovat nebo vytvářet díla odvozená z jakékoliv části této webové stránky; ani
• používat jakékoliv informace, produkty nebo služby získané z jakékoliv části této webové stránky ke komerčním účelům, jestliže k tomu nebudete mít náš písemný souhlas

V. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost SOS vynaloží maximální úsilí k tomu, aby aktualizovala informace zveřejněné na webové stránce SmartGifty hned, jakmile to bude proveditelné. SOS přesto nemůže nést odpovědnost za to, že bude obsah této webové stránky v každém okamžiku bezchybný, bez závad a bez virů, ani za to, že všechny prezentované informace budou aktuální a vždy správné. Nepřijímáme odpovědnost za žádné chyby nebo nesprávný obsah prezentovaný na této webové stránce, a to bez ohledu na povahu takové informace.

VI. Odpovědnost

S výjimkou jakýchkoliv povinností vyplývajících ze zákona, které nelze vyloučit, neponese žádný člen společnosti SOS odpovědnost vůči vám za žádné ztráty, škody, odpovědnosti, nároky a výdaje jakéhokoliv druhu v důsledku materiálu na této webové stránce nebo ve spojení s ním.

VII. Přihlášení osob a části s omezeným přístupem

SOS si vyhrazuje právo na vytvoření částí chráněných přihlašovacími údaji uživatele s přístupem k osobním materiálům. Vytvořením přihlašovacích údajů nesete odpovědnost za zabezpečení vašich přihlašovacích údajů. Do chráněné části je zakázáno přistupovat bez povolení nebo oprávnění. Jestliže dojde k prolomení přihlašovacích údajů k účtu v důsledku nedostatečného zabezpečení přihlašovacích údajů, neponese SOS odpovědnost za žádné ztráty, které v důsledku toho utrpíte.

VIII. Zásady použití cookies a zásady ochrany osobních údajů

Společnost SOS se zavazuje k důsledné ochraně soukromí uživatelů. Všechny osobní údaje jsou důvěrné a v žádném případě nebudou předány neoprávněným osobám. Informace o získávání a ochraně osobních údajů jsou dostupné na stránce zásad ochrany osobních údajů.
Webová stránka www.smartgifty.com společnosti SOS používá webové soubory cookie pro poskytování kvalitních služeb a zajištění uživatelského komfortu (prohlášení webové stránky a nákup produktů). Podrobné informace o souborech cookies naleznete na stránce zásad použití cookies.

IX. Odkazy a poplatky

Když klepnete na jakýkoliv odkaz vedoucí na odkazovanou webovou stránku, činíte tak na vlastní riziko. Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky čistě z důvodu zvýšení uživatelského komfortu a takové stránky nemusí být aktuální nebo platné. Společnost SOS nepodporuje, nedoporučuje ani neschvaluje žádné informace, produkty nebo služby uvedené na takových odkazovaných stránkách a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah jakékoliv jiné webové stránky, na které tato webová stránka odkazuje formou odkazů.
Jestliže nám předáte své osobní údaje, souhlasíte s tím, že je můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali.

X. Změny podmínek použití

Společnost SOS může kdykoliv a bez upozornění změnit své všeobecné podmínky použití. Takové změny vstupují v okamžitou platnost a prohlížení webové stránky po každé takové změně se považuje za vyslovení souhlasu s takovými podmínkami.

XI. Obecné informace

Tyto všeobecné podmínky použití se řídí zákony země, ve které přistupujete k této webové stránce. Jestliže některé z ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití pozbude platnosti, bude v rozporu se zákonem nebo nebude vynutitelné podle zákona v příslušné jurisdikci, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek. Společnost SOS si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto všeobecných podmínkách použití.