Váš program darčekových kariet vám môže pomôcť zvýšiť počet získaných používateľov

V dnešnom konkurenčnom digitálnom svete, v ktorom sa oblasti ako streamovanie zábavy a dodávka jedla ešte viac nasycujú, je získanie nových používateľov a ich udržanie v spoločnosti nevyhnutné na rozšírenie vašej spoločnosti. Aby ste dokázali čeliť nevyhnutnému odlivu spotrebiteľov v priebehu času, je získavanie nových zákazníkov nevyhnutné na udržanie zdravej životnosti zákazníkov. Podnik sa môže uistiť, že si udrží svoju konkurencieschopnosť a bude prosperovať aj v budúcnosti, ak bude dôsledne vyhľadávať nových zákazníkov a vyvíjať nové stratégie na ich prilákanie.

Značky môžu pomerne účinne využívať darčekové karty a poukážky na prilákanie nových používateľov do ekonomiky svojej platformy. Značky môžu poskytovaním darčekových kariet zvýšiť svoju používateľskú základňu a prilákať nových zákazníkov. Darčekové karty sú tiež skvelým spôsobom, ako osloviť niektorých klientov, ktorých by bolo inak náročné osloviť. Napríklad ľudia, ktorí nemajú bankové účty (približne 5,9 milióna amerických rodín), neradi ukladajú svoje finančné informácie online (36 % amerických zákazníkov) alebo využívajú darčekové karty na pomoc pri tvorbe rozpočtu. Okrem toho, keďže darčekové karty sa často dávajú ako darček, noví zákazníci sa môžu úspešne a prirodzene zoznámiť s ponukou značky.

Samotné spustenie programu darčekových kariet však nevyrieši stratégiu získavania používateľov značky. Po spustení programu darčekových kariet je veľmi dôležité sledovať a vyhodnocovať údaje o kanáloch a obchodníkoch, ktorí prinášajú najnovších používateľov využívajúcich tento spôsob platby. Tieto informácie môže značka využiť na ovplyvnenie budúcich marketingových a obchodných stratégií a na určenie, ktoré marketingové iniciatívy sú najúspešnejšie pri získavaní nových používateľov na jej platformu. Značka sa tiež môže na základe údajov o výkonnosti rôznych kanálov a predajcov rozhodnúť, kam venovať svoje zdroje a kam sústrediť svoje úsilie. Táto analýza sa ľahšie povie, ako urobí, a často si vyžaduje vyhradený čas a energiu, ale práve preto je tu SmartGifty – správa darčekových kariet, ktorá vám pomôže. Pozývame vás na dohodnutie stretnutia, na ktorom vám ukážeme, aký jednoduchý a efektívny je náš systém.